Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Δημοπρατήθηκε το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Δημοπρατήθηκε από τις ΚΤΥΠ το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας με έκπτωση 58%, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2019. Μαζί με την ανέγερση του 1ου Δημοτικού (Σπαθάρη) λύνονται χρόνια προβλήματα σχολικής στέγης που βασάνιζαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για χρόνια.


 "3ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας".
Πρόκειται για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 11.415.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 9.205.645,16ευρώ).
Ο χρόνος υλοποίησης του σχολικού συγκροτήματος είναι 780 ημέρες (26 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης. Υπολογιστικά, αν το έργο ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2017, τότε θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας— Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ.240 του Δήμου Φιλαδέλφειας — Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 6 591,24 m² εντός οικοπέδου επιφανείας 12 186,15 m².
3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας: Το εμβαδόν δόμησης είναι 3 317,76 m². Περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.
3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας: Το εμβαδόν δόμησης είναι 3 273,48 m². Περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.