Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Lifting σε Δημοτικά κτίρια

Ανακαίνιση  όψεων στο όμορφο νεοκλασσικό στην οδό Ραιδεστού, που στεγάζει τις υπηρεσίες Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.

Ανακαίνιση και στο κτίριο στο Τρίγωνο, που στεγάζει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και τη Δημοτική Αστυνομία.