Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

...φιλτάτη όμως η αλήθεια.

Λοιπόν, αγαπητέ Διαμαντή, ο κόσμος δεν μασάει κουτόχορτο. Πιάνω λοιπόν  τα ζητήματα που εθιξες (με ευγένεια ομολογώ στο πρόσωπο μου) και  απαντώ !!!

«Ο κ. Καλαμπόκης … βέβαια ανήκει στο συνδυασμό του δημάρχου των κολλητών, αλλά... είπαμε: Ουδείς άσφαλτος.»
Τιμή μου που ανήκω στον συνδυασμό των «κολλητών» του δημάρχου τιμή μου που ανήκω στην αριστερά . Την αριστερά υπηρέτησα και υπηρετώ μέχρι σήμερα .Την αυτοδιοικητική  Αριστερά που παλεύει να «σπάσει» τους δεσμούς του «λαϊκισμού» με τις τοπικές κοινωνίες . Την Αριστερά που έρχεται «καθαρή» χωρίς μικροπολιτικούς συσχετισμούς και οφείλει να τα «σαρώσει» όλα, να κάνει τις ρήξεις που δεν έγιναν ποτέ. Την Αριστερά που παλεύει για την βελτίωση της καθημερινοτητας των πολιτών
, όχι με γνώμονα τα συμφέροντα των λίγων αλλά τις ανάγκες των πολλών, με γνώμονα την ανάπτυξη και την ευημερία της γειτονιάς μας. Αυτά εκφράζει και παλεύει η «παρέα»του Αρη Βασιλόπουλου και αναπόσπαστο κομμάτι της είμαι κι εγώ

«… καλά κάνει που είναι υποψήφιος κι εκλεγμένος με τα ψηφοδέλτια της ΛΑΕ στον επαγγελματικό του χώρο, πιστεύει στη ΛΑΕ, κατεβαίνει με τη ΛΑΕ, αυτό γίνεται στη Δημοκρατία»
Ο Νίκος Φιντικακης ανήκει στη ΛΑΕ ;  Δεν καταλαβαίνω από πού πηγάζει  αυτό το συμπέρασμα σας κ. Διαμαντή ; Η Συσπείρωση Αριστερών  Αρχιτεκτόνων με την οποία έχει εκλεγεί στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη της ΛΑΕ . Η Συσπείρωση προϋπάρχει της ΛΑΕ , του ΣΥΡΙΖΑ , του Συνασπισμού. Ομοϊδεάτης ΛΑΕτζης του Δημάρχου από πού κι αυτό το συμπέρασμα . Εγώ ψάχνω μια δήλωση του υπέρ της ΛΑΕ και δεν βρίσκω . Μη βάζετε τόσο εύκολα ταμπέλες . Ας είναι οι χαρακτηρισμοί σας προϊόν έρευνας κάτι που νομίζω απαιτεί η δημοσιογραφική δεοντολογία . Κάποιος μπορεί ν΄ ανήκει και στην ανένταχτη Αριστερά , χωρίς να έχει πολιτική στεγή . Ξέρετε εμείς αυτού του χώρου το έχουμε αυτό το βίτσιο . Μπορεί να υπάρχουν μερικές εκατοντάδες ομάδες στην Αριστερά άλλα να μην εκφραζόμαστε απ΄ αυτές .   

«…αλλά ως ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ για την «έκθεση» που "άνευ αμοιβής" έκαναν οι ειδικοί και που εξυπηρετούσε τον απηνή πόλεμο του σημερινού δημάρχου στο γήπεδο της ΑΕΚ»
Προσπαθήσατε και προσπαθείτε  να διαστρεβλώσετε τις θέσεις της δημοτικής αρχής για το γήπεδο . Ποτέ δεν ήμασταν ενάντια στο γήπεδο της ΑΕΚ . Είχαμε και έχουμε ενστάσεις απέναντι στο συγκεκριμένο σχέδιο της Αγιά Σοφιάς και έχουμε επικεντρώσει στα προβλήματα που δημιουργεί στη πόλη η συγκεκριμένη νομότυπη και όχι νόμιμη κατασκευή. Περάσατε σε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων σαν να είχαν σκοπό να εξυπηρετήσουν κάποιες εμμονές μας και ιδεοληψίες .Παρουσιάστηκαν και οι δυο επιτροπές σαν κατευθυνόμενες από εμάς. Αν είχατε μπει στον κόπο , όχι μόνο εσείς , αλλά και όλοι οι υπέρμαχοι του συγκεκριμένου σχεδίου να διαβάσετε τα πορίσματα , πιστεύω ότι θα είχατε διαφορετική άποψη . Κανένας όμως δεν αντέκρουσε τα επιχειρήματα των επιτροπών . Οι επιτροπές χλευάστηκαν από πολλούς , κανένας όμως δεν έγραψε κάτι για την επιστημονική εγκυρότητα των πορισμάτων . Κατευθυνόμενος ο Φιντικάκης κατευθυνόμενοι και οι Εγγλέζοι ; Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων και οι τρεις .Αν καταφέραμε να κάνουμε διεθνή παρασκηνιακή διείσδυση μπράβο μας. Είμαστε προ των πυλών να αναλάβουμε και την αρχηγία στη Καμόρα!!!

«Για ποιες υπηρεσίες παίρνει 19.900 αμοιβή ο κ. Φιντικάκης;»
Αντιγράφω από την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου το αντικείμενο της σύμβασης χωρίς να σχολιάσω . Νομίζω αρκεί !!!
Για την υποβολή της πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 του άξονα προτεραιότητας Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας θεωρείται αναγκαία η αρωγή - βοήθεια για την σύνταξη ενός άρτιου φακέλου υποβολής καθώς αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο για την ένταξη των έργων στο ανωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα της πρότασης και θα ανέρχεται σε:
1.            Υποστήριξη στη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
2.            Υποστήριξη στη σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Διοικητικής Ικανότητας του Δυνητικού Δικαιούχου.
3.            Υποστήριξη στη σύνταξη Φακέλου Επιχειρησιακής Ικανότητας του Δυνητικού Δικαιούχου.
4.            Υποστήριξη στη σύνταξη Φακέλου Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσον απαιτηθεί), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
5.            Υποστήριξη στη συμπλήρωση Δελτίου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης.
6.            Υποστήριξη στην κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων με στόχο την εμπεριστατωμένη εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα για την περίπτωση που ως υποέργα συμπεριλαμβάνονται προπαρασκευαστικές ενέργειες (εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, τεύχη δημοπράτησης, απόκτηση γης) απαιτείται μέριμνα για την αυστηρή τήρηση του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης της πράξης.
7.            Υποστήριξη κατά την σύνταξη των στοιχείων ωριμότητας της πράξης και συγκεκριμένα την παρακολούθηση και καταγραφή των σταδίων εξέλιξης των απαιτουμένων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης και του βαθμού προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
8.            Υποστήριξη στην σύνταξη του Κανονιστικού πλαισίου ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
9.            Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό δυνητικών καθαρών εσόδων πράξης.
10.          Υποστήριξη στη σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
11.          Υποστήριξη στη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης.
12.          Υποστήριξη στην κατάρτιση στοιχείων αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας της πράξης.
13.          Υποστήριξη στη σύνταξη Βεβαίωσης – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.
14.          Υποστήριξη για την αναγκαιότητα τήρησης του θεσμικού πλαισίου και την ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών.
15.          Τεκμηρίωση της πληρότητας και της σαφήνειας του περιεχομένου της πράξης.
16.          Γενική εποπτεία και τελικός έλεγχος του συνόλου του φακέλου υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης.
17.          Υποστήριξη στην περίπτωση που απαιτηθεί να ακολουθηθεί η Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.


(η απάντηση συνεχίζεται σε λίγες μέρες )
Γιάννης Καλαμπόκης  
Αρχιτέκτονας 
Δημοτικός Σύμβουλος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας