Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

 & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ
Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στα πλαίσια των Αθλητικών –Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2017, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της «Ημερήσιας Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6 – 12 ετών», που φοιτούν ήδη στο Δημοτικό Σχολείο.
Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει γίνει θεσμός και υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία εδώ και δέκα (10) περίπου χρόνια, με την ενεργό συμμετοχή του μονίμου, αορίστου χρόνου και εκτάκτου προσωπικού (Κ.Φ.Α. –Γυμναστές, Παιδαγωγοί, Μουσικοί κ.λ.π.) του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Οι χώροι υλοποίησης του προγράμματος, αποτελούν τα δύο σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας:
το 1ο Δημ. Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄) και το 4ο Δημ. Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας (Λαχανά 1-3), καθώς και όλες οι αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του εν΄ λόγω προγράμματος.

Η λειτουργία του προγράμματος είναι καθημερινή από Δευτέρα έως και Παρασκευή και η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις (3) εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης την 19/6/2017 έως και την 7/7/2017. Οι ώρες προσέλευσης των παιδιών είναι 7:30 – 9:00 και αποχώρησης 14:00 – 15:30.


Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

7:30 – 9:00 Προσέλευση των παιδιών.
9:00 – 11:00 Αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.
11:00 -12:00 Διάλειμμα και πρόγευμα.
12:00-14:00 Δραστηριότητες Εσωτερικού Χώρου (κατασκευές, ζωγραφική, Μουσικοκινητική αγωγή, κ.λ.π.).
14:00 -15:00 Μεσημεριανό Φαγητό.
15:00 -15:30 Ελεύθερος Χρόνος (προβολή βίντεο, επιτραπέζια παιχνίδια, κ.λ.π.) και σταδιακή αποχώρηση.

Στο χώρο των σχολείων προβλέπονται ψυγεία για την συντήρηση των τροφίμων και φούρνοι μικροκυμάτων για το ζέσταμα των φαγητών. Το πρόγευμα και το φαγητό είναι ευθύνη των γονέων των παιδιών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει (προαιρετικά) εκδρομή ή επίσκεψη των παιδιών σε χώρο εκτός του σχολείου και μεταφορά με λεωφορείο (Αρχαιολογικοί Χώροι, Μουσεία, πάρκα αναψυχής, κ.λ.π.). Ο κάθε γονέας θα αναλαμβάνει το αντίστοιχο οικονομικό κόστος συμμετοχής -εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει/ουν το παιδί/ά του – στις εκδρομές ή κατά τόπους επισκέψεις, υπογράφοντας την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86.
Στο χώρο θα βρίσκεται ιατρός καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων:
α) Να είναι οι γονείς δημότες ή κάτοικοι Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (Λογαριασμός Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. ή άλλο αποδεικτικό).
β) Παιδιά που έχουν φοιτήσει στο δημοτικό, όχι νήπια (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
γ) Να εργάζονται και οι δύο γονείς (Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο αποδεικτικό).
δ) Εκκαθαριστικό Εφορίας για το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.
ε) Κατά προτεραιότητα εγγράφονταν παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων και απόρων οικογενειών.
στ) Θα τηρηθεί σειράς προτεραιότητας, κατάθεσης των αιτήσεων.
Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα της «Ημερησίας Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6 – 12 ετών», είναι ΔΩΡΕΑΝ.