Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Δημοπρατήθηκε το εργο για την Ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων» προϋπολογισμού ύψους  31.500€ και φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Αττικής.
Το έργο εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά :

  • τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων 
  • Διαμορφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 
  • ανάγλυφες διαγραμμισεις διαβάσεων πεζών υψηλής αντανακλαστικοτητας 
στους χώρους πρόσβασης των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.