Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με την 149/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προτίθεται να ενταχθεί  στο Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που αφορά στην προσωρινή στέγαση προσφύγων που βρίσκονται σε διαδικασία παροχής ασύλου ή/και μετεγκατάστασης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για το σκοπό αυτό, θα γίνει μίσθωση κατοικιών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΦX), για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Δεκέμβριο 2017,  με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (μέχρι τέλος του 2018), με βάση τα παρακάτω:

Ι: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
·         Να είναι περίπου 60 ως 90 τ. μ.
· Να διαθέτει τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά (ενεργειακό, ηλεκτρολογικό)
· Από την διερεύνηση αποκλείονται : ημιτελείς κατοικίες,

Απορίες

Βλέποντας εικόνες και διαβάζοντας τα ρεπορτάζ από την γενική συνέλευση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, έχουμε μερικές απορίες:
  • Ο Ν. Παπανικολάου, μέλος του Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής και δημοτικός σύμβουλος ήταν παρών; Αν ήταν παρών, πώς αντέδρασε όταν άκουσε τον υπεύθυνο του έργου «Αγιά Σοφιά» Δ. Ανδριόπουλο να ψέγει τον Δήμο που δεν έχει εφαρμόσει την δικαστική απόφαση του 2011 για μεταφορά του Σταθμού Μεταφόρτωσης από το Άλσος; Αν δεν κάνουμε λάθος ο ίδιος ήταν αντιδήμαρχος εκείνη την εποχή και κάτι περισσότερο θα ξέρει. Ως υπεύθυνος για τις σχέσεις της Ερασιτεχνικής με το Δήμο, δεν θα έπρεπε να έχει φροντίσει να μεταφέρει και προς τις δυο πλευρές την εικόνα
  • Ο Γ. Αράπογλου που εικονίζεται στην πρώτη σειρά των παραβρεθέντων στη Γ.Σ